Dobór, użytkowanie i konserwacja silników indukcyjnych w wykonaniu przeciwwybuchowym instalowanych w atmosferach potencjalnie wybuchowych, gazowych i pyłowych

Opis

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze szczgólnymi wymaganiami związanymi z doborem i użytkowaniem silników indukcyjnych w wykonaniu Ex. Wiedza na ten temat jest niewielka, a zarazem bardzo potrzebna. Szkolenie prowadzi doświadczony specjalista w tym zakresie, posiadacz certyfikatów od producentów tego typu silnikow

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Osoby odpowiedzialne za stan urządzeń Ex w zakładach przemysłowych

Program

1.      Pojęcie atmosfery potencjalnie wybuchowej, sposób jej oznakowania oraz miejsca występowania na instalacjach przemysłowych

2.      Oznakowanie urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem w odniesieniu do Dyrektywy ATEX/2014/34/UE i norm zharmonizowanych.

3.      Wymagania w zakresie projektowania, budowy i użytkowania  urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytkowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

4.       Identyfikacja silników asynchronicznych przeciwwybuchowych z rodzajem ochrony: Ex „d”, Ex „nA, Ex „e”, Ex „t” zgodnie z Dyrektywy ATEX/2014/34/UE oraz PN-EN IEC 60079-0:2018-09

5.      Identyfikacja silników indukcyjnych z wirnikiem klatkowym o wysokiej sprawności w klasie IE 3.

6.      Identyfikacja silników indukcyjnych dla niskich temperatur ( - 20 0 C do  - 50 0 C).

7.      Identyfikacja silników bez wirnika z zastosowaną metodą chłodzenia IC 418 i IC 410.

8.       Identyfikacja silników z wentylacją ciśnieniową z zastosowaną metodą chłodzenia IC 416.

9.      Identyfikacja silników indukcyjnych zasilanych  poprzez falownik, autotransformator, rezystory (silniki pierścieniowe).

10.  Sposoby instalowania ( podłączenie mocy i uziemienia- ochrona przeciwporażeniowa).

11.  Użytkowanie silników/zestawów  zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX 137 USERS 99/92/WE, RMG 08.07.2010 (Dz.U.2010.138, poz.931 i innych związanymi z  zaleceniami w tym producenta.

12.  Sposoby elektrycznego zasilanie silnika/ zestawu z uwzględnieniem skutecznego zabezpieczenia przed przeciążeniem termicznym i przeciwporażeniowym ( PN-HD 60364-4-41:2009r.)   

13.  Diagnozowanie, ocena stanu technicznego silnika/zespołów podczas użytkowania zgodnie z zaleceniami producenta oraz własnymi instalacyjnymi/ obiektowymi.

14.  Kontrola i konserwacja silników/ zespołów zgodnie z opracowanym harmonogramem wynikającym normy PN-EN 60079-17:2014.

15.  Systemy  smarowania łożysk w silnikach i zespołach maszynowych. Dobór odpowiedniego środka smarnego.

16.  Kiedy należy podjąć decyzję o konieczności przekazania silnika/ zespołu do wykonania  remontu, naprawy, regeneracji, zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN IEC 60079-19:2020-07.

17.  Wybór zakładu naprawczego. Jakie warunki zakład naprawczy  powinien spełniać,  aby mógł na odpowiedzialność użytkownika wykonać zlecony remont/naprawę/regenerację silnika/zespołu w wykonaniu przeciwwybuchowym?.

18.  Zapoznać się z zakresem i procedurami napraw/ remontu/regeneracji powierzonego silnika/zestawu w wykonaniu przeciwwybuchowym.

19.  Ocena stanu technicznego po wykonanym remoncie/ naprawy/ regeneracji. Zachować otrzymane Świadectwo Poremontowe.

20.  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach energetycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1830) oraz innymi aktami związanymi.

Wykładowca

Edward Pęcak

Lokalizacja

Gdańsk/on-line Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Dobór, użytkowanie i konserwacja silników indukcyjnych w wykonaniu przeciwwybuchowym instalowanych w atmosferach potencjalnie wybuchowych, gazowych i pyłowych

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk/on-line

Koszt szkolenia:

850.00zł netto (1045.5zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto (1045.5zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39